Echografie voor het opsporen van een frozen shoulder

Echografie voor het opsporen van een frozen shoulder

De techniek die gebruik wordt voor het opsporen van een frozen shoulder is echografie. Door gebruik te maken van echografie is het mogelijk om in het lichaam te kijken. Met name zachte weefsels in het lichaam kunnen goed worden weergegeven met echografische diagnostiek.

Wat is echografie?

In het kort is echografie een methode voor diagnostiek waarbij gebruik wordt gemaakt van geluidsgolven. Verschillende weefsels in het lichaam reflecteren het geluid op een andere manier. Hierdoor kan er een onderscheidt worden gemaakt tussen verschillende soorten weefsel. Het apparaat die de geluidsgolven uitstoot wordt vaak een transducer genoemd. Dit is eigenlijk een Engels woord en betekent zoiets als een apparaat dat energie overbrengt. In het geval van een echografie is deze energie dus in de vorm van geluid.

Van geluid naar beeld

De geluidsgolven die worden uitgezonden moeten na reflectie door weefsels in het lichaam weer worden opgevangen. Dit gebeurd door hetzelfde apparaat. Deze zet de geluidsgolven bij terugkomst om in een wisselstroom. Geavanceerde computersystemen met speciale software kan deze wisselstroom omzetten in een beeld. Daardoor is het resultaat van de echografie door mensen af te lezen. In principe zijn de beelden die worden weergegeven op de monitor van de computer tweedimensionaal. Door speciale software is het ook mogelijk om het echogram in 3-D te bekijken.

Extreem hoge frequenties

Het geluid dat wordt afgegeven door een transducer heeft een erg hoge frequentie. Zo hoog dat het door het menselijk oor niet waar te nemen is. Het onderzoek zelf is dan ook in principe geluidsloos.

Toepassingen

Echografie wordt in de medische wereld volop gebruikt. Het onderzoek is weinig belastend voor de patiënt en geeft toch de mogelijkheid om in het lichaam te kijken. Echografie is onschadelijk voor de patiënt en heeft daarom in eerste instantie vaak de voorkeur boven andere onderzoeken. Dit is één van de hoofdredenen waarom het bijvoorbeeld tijdens zwangerschappen wordt gebruikt om het ongeboren kind in beeld te brengen. Een foetus is erg gevoelig en kwetsbaar waardoor methodes zoals het maken van röntgenfoto’s schadelijk kan zijn. Zoals vermeld is een echografie uitermate geschikt voor het onderzoeken van zachte weefsels. Het is moeilijk om met de techniek door bot heen te dringen. Frozen shoulder is een aandoening aan de spieren, dit is zacht weefsel. Daarom is echografie uitermate geschikt om te constateren of er sprake is van een frozen shoulder. Voor de patiënt is het onderzoek bovendien een stuk minder vervelend dan andere opties.


Related Posts