Is de e-sigaret schadelijk?

  • -

Is de e-sigaret schadelijk?

Tags : 

Een aantal argumenten die worden aangehaald om aan te tonen dat elektronische sigaretten gevaarlijk zijn en problemen met zich kunnen meebrengen komen regelmatig ter sprake. In dit uitvoerige artikel kaarten we deze argumenten één voor één aan.

 

STELLING 1.

Er is een groot kwaliteitsverschil tussen de verschillende producten en vaak worden de producten zonder veiligheidsvoorschriften aangeleverd.

Dat klopt. Er is vandaag onvoldoende controle op zowel de productie als de kwaliteit van het eindproduct. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat er producten van inferieure kwaliteit op de markt worden aangeboden. Het gebrek aan regelgeving met betrekking tot de productie van elektronische sigaretten en e-liquids brengt een aantal risico’s met zich mee. Productie kan immers gebeuren op plaatsen waar de faciliteiten onvoldoende gemoderniseerd zijn. Zo kan onder meer niet gegarandeerd worden dat e-liquids vrij zijn van onzuiverheden.

Gelukkig zijn een aantal fabrikanten zich bewust van deze problematiek. Zij trachten zich te onderscheiden via doorgedreven zelfregulatie en hoge kwaliteitsstandaarden.

Naar de consument toe is het dan ook aanbevelenswaardig te kiezen voor een (bekend) merk met een goede reputatie. Het betekent ook dat goedkoop niet altijd de beste koop is.

Bovendien is het ten stelligste af te raden om zogenaamde “mods” aan te kopen. Mods zijn apparaten die getuned of aangepast zijn met als doel de prestatie van de producten op te drijven. Door bijvoorbeeld krachtigere batterijen te gebruiken kan er meer damp geproduceerd worden. Tegelijkertijd kan de temperatuur zo hoog oplopen dat de samenstelling van de e-liquid gewijzigd wordt en er toxische stoffen vrijkomen. Deze producten worden op het internet aangeboden als ware het elektronische sigaretten geproduceerd door een grote fabrikant.

Besluit: Mede dankzij een gebrek aan regelgeving is er een groot verschil in kwaliteit van de producten  die vandaag worden aangeboden. De massa aan merken en producten die van overal ter wereld worden aangeboden maakt het voor de consument moeilijk om een goede keuze te maken. We adviseren consumenten om zich goed te informeren vooraleer een aankoop te overwegen. Het is eveneens aangewezen om niet meteen naar het goedkoopste product te zoeken of te “shoppen” op websites die onduidelijke of weinig contact informatie vrijgeven.

 

STELLING 2.

Bij elektronische sigaretten die nicotine bevatten is er een risico op overdosering.

Dat klopt. Het is echter zeer onwaarschijnlijk dat dit ook effectief gebeurt. Tot op heden is er – ondanks de miljoenen gebruikers wereldwijd – geen enkel geval van overdosering bekend.

Wanneer een elektronische sigaret gebruikt wordt zoals aangegeven, is er geen risico op overdosering. Elke stof – ook water – is toxisch als er te veel van ingenomen wordt. Zo is dat ook bij de e-sigaret.

De LD50 of median lethal dose – dit is de dosis die fataal is in 50% van de gevallen – wordt geraamd op 10 mg voor kinderen en varieert van 30 mg voor een niet-roker tot 60 mg voor een roker.

Een standaard elektronische sigaret is voorzien van een cartridge met een inhoud van 1 ml. Er bestaan ook modellen met tankjes van 2ml.  Het nicotine gehalte in zo’n cartridge varieert van 0 tot 2.4%. Dit wil zeggen dat een cartridge van 0 tot 24mg en een tankje 0 tot 48mg nicotine bevat.

U kan op basis van deze gegevens zelf berekenen welke de risico’s zijn voor rokers – de doelgroep waarvoor elektronische sigaretten bestemd zijn. Zelfs bij volledig falen van het apparaat of de volledige inname van de nicotine is overdosering quasi ondenkbaar.

Ook al achten we de kans op problemen aan de hardware die een overdosis tot gevolg zouden hebben haast onbestaand, een indicator die de resterende hoeveelheid nicotine in de cartridge aangeeft zou een antwoord kunnen bieden om deze polemiek definitief van de baan te ruimen.

Eventueel gevaar schuilt in het onzorgvuldig omspringen met rondslingerende cartridges of navullingen in grotere verpakkingen.  Problemen kunnen ontstaan wanneer een kind een cartridge inslikt of beslag weet te leggen op een navulling e-liquid in grotere volumes.

E-liquids zijn verkrijgbaar in verschillende smaken zoals Cola, Aardbei of Vanille. Het is niet ondenkbaar dat een onwetend kind een fatale vergissing maakt en drinkt van de nicotine oplossing. Het goedje zal waarschijnlijk minder deugd doen dan een verfrissende Fristi en niet tot de bodem geledigd worden maar je weet maar nooit.

Om alle risico’s te vermijden adviseren we gebruikers te kiezen voor een merk dat cartridges levert die verzegeld zijn of navullingen met kinderbeveiliging.

Wij pleiten bovendien sowieso voor een strengere controle en eventueel verbod van e-liquids met smaken die klinken als Chocolade, Kers, Passievrucht of noem maar op… De elektronische sigaret moet zich richten naar rokers en door het aanbod van diverse smaken riskeert het product te toegankelijk te worden voor andere gebruikers, meer in het bijzonder een grote groep sterk beïnvloedbare jongeren.

 

STELLING 3.

Elektronische sigaretten kunnen even schadelijk zijn als gewone sigaretten.

Dat klopt niet. In de praktijk kunnen we vaststellen dat er bij de miljoenen consumenten die reeds meerdere jaren elektronisch roken, weinig of geen nadelige effecten optreden.  Studies over veiligheid en het toxisch karakter van de elektronische sigaret leveren unaniem positieve resultaten op, zeker wanneer de vergelijking gemaakt wordt met een gewone sigaret. Toegegeven, het is niet bewezen dat elektronische sigaretten minder schadelijk zijn dan gewone sigaretten. Om dit effectief te kunnen doen zijn er bijkomende studies op lange termijn vereist. Het kan mogelijk tientallen jaren duren om eventueel nadelige effecten te kunnen blootleggen. De vraag die zich dan stelt is natuurlijk: “moeten we hierop wachten en gewoon blijven verder roken”?

Het antwoord is klaar en duidelijk NEE!

Van gewone sigaretten is bewezen dat ze enorm schadelijk zijn voor de gezondheid. Vele ziektes die aan roken gerelateerd worden zoals kanker, longaandoeningen, hartfalen, enz… zetten dit kracht bij. De lijst van toxische, kankerverwekkende en chemische stoffen in sigaretten is gewoonweg impressionant. In een sigaret zitten meer dan 4000 chemische stoffen. Als je je hierin verder wenst te verdiepen, neem eens een kijkje op cancerresearch.co.uk

Van elektronische sigaretten is niet bewezen dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid. De bijwerkingen die aan elektronisch roken gerelateerd worden zijn een droge mond en een droge keel. Het aantal stoffen dat tot dusver in e-liquids werd teruggevonden kunnen we bij wijze van spreken op onze vingers tellen.  Degenen die het KT schadelijk karakter van de e-sigaret hebben willen aantonen kwamen steeds van een kale reis terug.

Bovenstaande paragrafen bewijzen uiteraard niets, maar één ding is zeker:  Het zou ongelooflijk dom zijn om niet te kiezen voor een alternatief  dat sterke vermoedens geniet een veel betere keuze te zijn voor de gezondheid.

Dit wil niet zeggen dat we niet alert moeten blijven. Het risico bestaat altijd dat er in de liquids additieven of onzuiverheden kunnen terechtkomen die er eigenlijk niet horen in te zitten. Duidelijke kwaliteitsstandaarden voor de producenten zijn dan ook een must voor de toekomst. Een controle op de hardware zelf kan ook een stap vooruit betekenen. Vandaag wordt er door gebruikers geëxperimenteerd met verschillende batterij-verstuiver-vloeistof combinaties om betere prestaties te bekomen. Niets sluit uit dat bij niet correct gebruik de temperaturen zo hoog zouden kunnen oplopen dat er toxische – ook kankerverwekkende – stoffen ontstaan. Zulke situaties moeten vermeden worden.

De ingrediënten van de e-vloeistof . Schadelijk of niet?

Propyleen Glycol: De drager van de nicotine en smaken die moet zorgen voor een zichtbare damp. Deze stof wordt ook gebruikt in de voedingsindustrie en cosmetica. Door de World Health Organization wordt Propyleen Glycol gezien als niet-toxisch. Deze stof is dus veilig wanneer ze in contact komt met de huid, geïnjecteerd of ingeslikt wordt. Wat elektronische sigaretten betreft moet er naar de toekomst toe aangetoond worden dat deze stof ook veilig is wanneer ze wordt ingeademd.

Glycerol: Als alternatief voor Propyleen Glycol wordt door sommige fabrikanten gekozen voor

Glycerol. Deze stof kan je ook terugvinden in sommige medische preparaten, maar ook in bijvoorbeeld tandpasta’s, mondwater of in de namaakrook die je in discotheken en theaters aantreft. Sommige gebruikers ervaren irritatie van de luchtwegen en/of ogen. Experimenteer niet met Glycerol door de liquids te gebruiken in combinatie met hardware die daar niet voor bestemd is. Wanneer deze stof meer verhit wordt dan bedoeld, kan acroleïne vrijkomen – een stof die ook in tabaksrook terug te vinden is en wel degelijk schadelijk is.

Nicotine: Nicotine zorgt voor een bepaalde smaak en de typische throat hit – of het gevoel in de keel dat je ook ervaart bij gewone sigaretten. Nicotine is verslavend. Of nicotine al dan niet toxisch is hangt af van de dosis en de gebruiksduur. De kans op een overdosis nicotine bespraken we reeds elders. De opname van nicotine door het lichaam  alsook de concentratie in het hart, slagaders en de hersenen is beduidend lager bij elektronisch roken. Recent onderzoek door Dr. Konstantinos Farsalinos, cardioloog aan het Onassis Surgery Center in Athene, toonde aan dat  7 minuten roken van een elektronische sigaret geen acute schadelijke effecten veroorzaakte aan de hartfunctie. Het roken van een gewone sigaret daarentegen, zorgde voor een onmiddellijke verslechtering van de hartfunctie. Een onderzoek dat in 10 universitaire centra in de Verenigde Staten en Canada werd uitgevoerd  in de jaren ’90 en waaraan 3094 personen deelnamen, toonde aan dat het gebruik van nicotine kauwgom over een periode van 5 jaar geen stijging van cardiovasculaire ziektes met zich meebracht. Het lijkt op basis van deze onderzoeken aannemelijk om te stellen dat nicotine vervangende producten geen cardiovasculaire aandoeningen in de hand werken. Tegenover dit alles staat weliswaar dat nicotine en dus ook het roken van elektronische sigaretten ten stelligste wordt afgeraden tijdens de zwangerschap.

Smaakstoffen, Kleurstoffen en Aroma’s: Over de smaakstoffen en aroma’s die in e-vloeistoffen worden gebruikt is er (te) weinig bekend. De meeste leveranciers voorzien hun labels van ingrediënten, doch vaak onvoldoende gedetailleerd. De vermelding “smaakstoffen” is weinigzeggend. Over welke stoffen spreken we precies? Zijn het natuurlijke smaakstoffen of kunstmatige smaakstoffen?  Voornamelijk worden geur -en smaakstoffen toegevoegd die ook in de voedingsindustrie worden gebruikt. Je zou kunnen stellen dat het dan om veilige stoffen gaat maar is dat ook het geval bij oraal gebruik? Bovendien is er te weinig bekend over wat er precies gebeurt wanneer deze stoffen verhit worden. Om hier duidelijkheid in te scheppen moet er bijkomend onderzoek gevoerd worden. Op termijn moet in kaart gebracht worden wat het effect is van het inhaleren van deze smaakstoffen over een langere periode.

Onzuiverheden:  De nicotine die gebruikt wordt in e-vloeistof wordt gewonnen uit tabak. Tijdens dit proces worden er tegelijkertijd andere stoffen uit de tabak geëxtraheerd. Deze onzuiverheden waaronder bepaalde nitrosamines vind je ook terug in gewone sigaretten. Meerdere studies in diverse laboratoria hebben aangetoond dat de concentratie van deze stoffen in e-vloeistof zo minuscuul is dat ze niet gevaarlijk zijn.

Andere additieven: Vandaag de dag kan niet gegarandeerd worden dat bepaalde producenten nog andere additieven aan de e-liquids toevoegen. Dit heeft zoals eerder vermeld alles te maken met het ontbreken van doorgedreven controle en kwaliteitsstandaarden.  For the time being kunnen we alleen maar adviseren bij eventuele aankoop te focussen op merken die een open politiek voeren aangaande de ingrediënten die de aangeboden liquids bevatten.

Conclusie: Per jaar sterven er wereldwijd zo’n 4 miljoen mensen aan de gevolgen van het roken. Afhankelijk van hoe snel u leest betekent dit dat er tijdens het lezen van deze conclusie 3 tot 6 mensen stierven ten gevolge van een ziekte te wijten aan het roken van sigaretten. Als we de balans opmaken en de pro’s en contra’s van elektronische sigaretten en gewone sigaretten tegenover elkaar afwegen dan wordt het pleit duidelijk beslecht in het voordeel van de elektronische sigaret. Elektronische sigaretten zouden wel eens vele levens kunnen redden, hopelijk moeten we geen decennia wachten vooraleer iedereen hiervan overtuigd is.

Bronnen:

SmokeSmarter.nl: http://www.smokesmarter.nl/e-sigaret-kopen

Eurosmoker.nl: http://www.eurosmoker.nl/


Gerelateerde Artikelen