De Academische kwalificaties en ervaringen die nodig zijn voor een succesvolle Psycholoog

De Academische kwalificaties en ervaringen die nodig zijn voor een succesvolle Psycholoog

Psychologen onderzoeken de complexiteit van de menselijke geest en gedrag. Het is boeiend en wordt goed betaald en als u een weetgierige geest en nogal wat sociale vaardigheden hebt, dan zijn er niet veel beroepskeuzes die kunnen tippen aan de charme van dit beroep. Er zijn verscheidene specialisatievlakken, waarvan de populairste deze van de klinische psychologie en de psychologische begeleiding zijn. Daarna zijn er diverse andere specialisatievlakken waaronder arbeids- en organisatiepsychologie, ontwikkelingspsychologie, school psychologie, sociale en experimentele psychologie.

De taakopdracht van de psychologen blijft duidelijk en toch is er een groot verschil tussen de vraag naar en het aanbod van gekwalificeerde geesten, waardoor de zoektocht ernaar groot blijft. De hedendaagse beroepsspanningen en andere factoren die een rol spelen zoals de wereldwijde recessie hebben geleid tot een grote vraag naar psychologen die gespecialiseerd zijn in de organisatiepsychologie. Het merendeel van de middelgrote en grotere organisaties huren thans psychologen in op permanente basis, in tegenstelling tot het verleden waar ze voor korte termijn werden ingehuurd voor oriëntatie sessies. Er is thans ook een belangrijke strekking naar zelfstandig ondernemerschap voor psychologen, omdat de investeringskosten minimaal zijn.

Om te mogen werken als psycholoog heeft men een doctoraatsdiploma nodig zoals doctor in de filosofie of doctor in de psychologie, dat door een gereputeerde instelling wordt afgeleverd. Indien u geïnteresseerd bent in het onderwijs of  in research als beroep, zou het diploma van doctor in filosofie belangrijk kunnen zijn. Mensen met een diploma van doctor in de Psychologie kunnen dan weer werken als counselor of als klinisch psycholoog.  School psychologen moeten een specialisatie in school psychologie hebben, wat inhoudt dat men een driejarige doctorale opleiding volgt en een jaar stage doet. Naar alle verwachting zal de vraag naar psychologen in de toekomst sneller groeien dan deze van andere loopbaan mogelijkheden. Het salaris kan variëren volgens de specialisatie en de aard van de tewerkstelling die u kiest.

Psychologen spelen een belangrijke rol bij het waarborgen van een gezonde samenleving door mensen mentaal stabiel en zeker te maken. Klinisch psychologen zouden emotioneel gestoorde patiënten kunnen helpen om een normaal leven te leiden en chronische patiënten kunnen helpen om te gaan met de psychologisch kwetsuren en het hoofd te bieden aan de trauma’s. Persoonlijk verlies, echtscheiding of verlies van werkzekerheid zijn van die momenten in het leven waarbij de diensten van een counselor heilzaam zouden kunnen zijn. De mogelijkheid tot gezinsbegeleiding en groepsbegeleiding is eveneens beschikbaar.

In het geval u kiest voor psychologie als uw toekomstig beroep, dan moet u beschikken over veel geduld en uithoudingsvermogen en het kan zijn dat u op onregelmatige uren zult moeten werken en in veel gevallen zult u vaak sessies moeten opnieuw doen. En toch bezorgt dat enorme gevoel van voldoening telkens als men als psycholoog iemand, die gebroken en depressief is, terug kan brengen tot het normale, net dat tikkeltje meer. Bezoek depsycholoog.nl om alles te weten te komen over het vak van een psycholoog en mocht u toevallig op zoek zijn naar psychologen in Rotterdam dan bent u ook op deze website bij het juiste adres.


Related Posts