Categoriearchief: Lifehacking

Werkdruk gevolgen

Balans in je leven met NLP

Ben je op zoek naar balans in je leven? Wil je een optimale gezondheid? Maar hoe bereik je dit dan? Ik, Edwin van ​jouw natuurlijke gezondheid​, streeft naar een harmonie tussen lichaam en geest. Echte balans en geluk in je leven komt als deze beide aspecten in balans zijn.

Ik begrijp verschillende technieken uit de NLP, innerlijke kind, psychologie en gedragstherapie om een optimale balans in jouw mentale gezondheid te creëren. Ik probeer moeilijke methodes, te versimpelen, te verbeteren en dan op een begrijpelijke manier uit te leggen, zodat je het beste uit jezelf kan halen. Hiervoor is geen speciale scholing nodig. Iedereen kan het begrijpen, zodat iedereen er ook zijn voordelen mee kan dan.

Ook schrijf ik verschillende gratis cursussen, die goed worden ontvangen en waar diverse mensen al mee geholpen zijn. Verder zijn er gratis tips op het gebied van natuurlijke gezondheid, waar je gratis gebruik van kan maken.

Ook hebben we een sectie met geteste en wetenschappelijk onderbouwde natuurlijke producten, die jouw reis naar een natuurlijke gezondheid gaan ondersteunen. De website is nog in aanbouw, maar de reacties die ik krijg zijn erg positief.

Kwa inspiratie zit het meer dan goed. Bij elke cursus of artikel zijn unieke en mooie afbeeldingen gebruikt, met eigen verzonnen quotes, die je zullen inspireren de tips en de cursus nog beter te gaan doen. Wil je een bezoekje nemen bij jouw natuurlijke gezondheid, ​klik hier.


Zelfvertrouwen en zelfbeeld

Zelfvertrouwen en zelfbeeld

Elk mens heeft behoefte aan zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen is het zelfvertrouwen in je eigen kunnen, in de mogelijkheden die jij in je hebt, jouw kwaliteiten en jouw talenten. Zelfvertrouwen kun je zien als een stemming, een emotie die aanhoud, een overtuiging waarvan je je bewust bent.

Tijdens deze positieve stemming hebben mensen een goed gevoel over zichzelf, ze zijn vol van zelfvertrouwen. Deze stemming kan weleens wisselen door bepaalde invloeden vanuit het onderbewuste. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld angst, boosheid, verdriet, frustratie als je ergens over nadenkt. De stemming kan zodanig omslaan, waardoor je negatief over jezelf kunt gaan denken. Je zelfbeeld kan hier ook grote rol in spelen.

Zelfbeeld en zelfvertrouwen hangen nauw met elkaar samen. Wanneer je een negatief zelfbeeld hebt dan zul je ook weinig zelfvertrouwen hebben. Eigenlijk is het hebben van een negatief zelfbeeld niet nodig want het zal je naar beneden halen. Toch zijn er veel mensen die rondlopen met een negatief zelfbeeld. Een negatief zelfbeeld krijg je nooit zomaar en er zijn vaak verschillende oorzaken aan te wijzen waar dit vandaan komt.

Ontstaan van een zelfbeeld

Een zelfbeeld ontstaat op de eerste plaats door je contacten met de omgeving, door om te gaan met anderen en door de reacties van anderen. Door jezelf te vergelijken met anderen vorm je een beeld van jezelf. Jezelf kun je leren kennen in contact met andere mensen. Denk hierbij aan hoe je reageert op een ander: Is die ander vriendelijk tegen mij? Dan ben ik ook vriendelijk tegen hem. Het gedrag van de één roept het gedrag van de ander op. Er vind interactie plaats.

Hoe anderen naar jou kijken, kan van invloed zijn op hoe jij jezelf ziet. Als er bijvoorbeeld vaak tegen jou gezegd is dat je het niet goed doet, en de nadruk alleen gelegd is op de dingen die niet gaan, dan geloof je er op een gegeven moment in dat je niets goed doet. Dit is natuurlijk niet het geval, maar je reageert vanuit je eerdere ervaringen, je reageert vanuit jouw referentiekader.

Onzeker door weinig zelfvertrouwen

Er zijn veel mensen die erg onzeker over zichzelf zijn omdat ze weinig zelfvertrouwen hebben en dat is erg jammer omdat je dan niet volledig jezelf kan zijn. Als je over voldoende zelfvertrouwen beschikt dan zul je je minder afhankelijk voelen van de mening van anderen. Bij alle stappen die je in je leven wil zetten over je uiterlijk, andere baan, relatie, etc. zul je je niet afvragen wat de ander denkt of over je zegt. Het zal niet meer belangrijk zijn want het zal in eerste instantie gaan om het gevoel dat je er zelf bij hebt en daarna komt pas de mening van die ander over jou of over andere zaken. Je stelt jezelf telkens de vraag: ben ik tevreden met mezelf? En de vraag is dan niet meer: vinden anderen mij aardig of sympathiek of houden ze eigenlijk wel van mij.

Wat levert zelfvertrouwen op?

Bij voldoende zelfvertrouwen hou je weer van jezelf. Je bent geweldig en niemand kan jou het tegendeel overtuigen. Je gelooft in jezelf en je kan iedere situatie aan. Je bent puur en oprecht en je voelt geen enkele behoefte om je anders voor te doen dan dat je bent. Ook laat je je niet imponeren door je omgeving. Een slecht humeur verberg je niet en wanneer je gelukkig bent ook niet. Het oordeel dat andere mensen vellen over jou dat deert je niet. Je denkt “ laat ze maar lullen, ik weet wel beter”, “ ik weet wie ik ben”.

Dankzij de positieve kijk op het leven zal alles je ook meer mee gaan zitten. Tegenslagen zul je beter aan kunnen. Je bent optimistisch en je gelooft in je eigen kunnen. Je voelt je zelfverzekerd.

Er zijn verschillende manieren om weer zelfvertrouwen te krijgen en om een positief zelfbeeld te krijgen. Je kan een training volgen, een workshop of een online cursus meer zelfvertrouwen.


Onderzoek naar Cito-stress onder kinderen: Waarom wordt de Eindtoets nog afgenomen?

Onderzoek toont aan dat de Eindtoets vandaag de dag nog altijd veel stress oplevert. Zowel bij leerlingen als bij hun ouders. En toch is die stress nergens voor nodig, want het eindadvies is al in kannen en kruiken.

Waarom wordt de Eindtoets dan toch afgenomen? En hoe ga je om met de zogenaamde Cito-stress? In principe zoals je met alle soorten stress om hoort te gaan.

Wat is stress?

Er wordt veel geschreven over stress. Iedereen ervaart wel eens stress. De een meer dan de ander. In principe is stress een chemische reactie, die veroorzaakt wordt door spanning of druk. Het doel van stress is ons lichaam te waarschuwen.

Sommige mensen zijn gevoeliger voor stress dan andere mensen. Dat wordt gemeten in “draagkracht”. Mensen met een grote verantwoordelijkheidsgevoel, mensen die hun emoties slecht de baas kunnen en mensen die veel van zichzelf eisen ervaren doorgaans meer stress dan anderen. Geestelijk gezien zijn ze hier meer vatbaar voor. Met name die laatste (veel van zichzelf eisen) is van belang als we kijken naar kinderen, stress en de Eindtoets.

Inleiding over de Eindtoets

Vroeger konden we nog zeggen “ Cito-toets ”, maar dat geldt vandaag de dag niet meer. De Eindtoets werd door de overheid verplicht per 1 april 2015 en sindsdien zijn er naast de Cito-toets ook andere Eindtoetsen te verkrijgen.

Desondanks is op de meeste scholen nog gewoon de Cito-toets leidend. Op zich niet vreemd, want het Cito leerlingvolgsysteem heeft acht jaar in kaart gebracht hoe een kind functioneert. Waarom zou je daar dan in de laatste toets van af stappen?

De Eindtoets wordt afgenomen om de basisschooltijd af te sluiten. Hoewel er een enorme lading om de toets heen hangt, is stress voor deze toets nergens voor nodig.

Waarom nemen basisscholen de Eindtoets af?

Om die vraag goed te beantwoorden, moet gekeken worden naar het grotere plaatje. Het is namelijk niet zo dat de Eindtoets “er bovenop komt”. Al vanaf groep 1 en 2 worden twee keer per jaar Cito-toetsen afgenomen (dat zijn dan wel de echte Cito-toetsen). Dat loopt door tot in groep 7, waar leerlingen ook nog eens de Entreetoets maken.

Deze Entreetoets is eigenlijk echt belangrijk, want daar wordt het advies gevormd voor het voortgezet onderwijs (daarover straks meer). In groep 8 hebben de leerlingen vaak al een voorlopig advies, dat in januari wordt bevestigd.

Schooladvies

Het schooladvies wordt, zoals gezegd, in januari (en soms al eerder) gegeven. Het is een gegeven dat gebaseerd wordt op meerdere toetsen, zoals:

 • De Cito-toetsen Midden en Eind, doorgaans vanaf groep 6 bekeken;
 • De uitslag van de Entreetoets in groep 7 (als de basisschool die afneemt, anders is dit vaak de E7-toets);
 • De uitslag van een voorlopige Eindtoets (als die wordt afgenomen).

Er wordt ook gekeken naar een aantal andere factoren, zoals:

 • De huiswerkattitude (maakt een leerling nauwelijks zijn of haar huiswerk, dan is dat geen mentaliteit die je nodig hebt op de havo of het vwo);
 • De werkhouding (kan een leerling zich langere tijd op theorie concentreren, zoals bij vmbo-tl en hoger vereist wordt, of werkt deze liever met de handen?);
 • De ontwikkeling die een leerling sociaal-emotioneel doormaakt (sommige leerlingen zullen beter gedijen in een bepaald niveau).

De wensen van ouders en leerlingen worden zeker meegenomen, maar zijn niet doorslaggevend. Toetsen zijn dat in wezen ook niet. Het is echt het schooladvies dat op de middelbare school de doorslag geeft.

Na het schooladvies begint de stress

Nadat het schooladvies in januari gegeven is kunnen leerlingen zich in februari en maart inschrijven voor het vervolgonderwijs. De Eindtoets is pas in april! Deze wordt afgenomen als bevestiging op het eerder afgegeven advies. Het moet heel raar lopen wanneer de toets niet in lijn is met wat een leerling al acht jaar laat zien.

Maar in een enkel geval blijkt een verkeerd schooladvies gegeven te zijn en kan het – naar aanleiding van de Eindtoets in groep 8 – nog worden bijgesteld. Dit wordt een heroverweging genoemd.
En hier bevindt zich een groot deel van de stress onder kinderen. Vooral kinderen die meer van zichzelf verwachten en zichzelf willen bewijzen (al dan niet omdat ze die druk voelen vanuit hun ouders en omgeving) ervaren hier stress. Aanhoudende stress is voor kinderen ongezond en onwenselijk.

Heroverweging werkt alleen in het voordeel

Nu klinkt de term “heroverweging” misschien heel streng en lijkt ze alle redenen voor stress te geven, maar niet om de meest voor de hand liggende reden. Een heroverweging kan namelijk alleen maar in het voordeel van een leerling uitvallen (hoewel het niet altijd een voordeel hoeft te zijn om hoger geplaatst te worden dan het niveau dat je al jaren laat zien).

Om kort te gaan een voorbeeld

Edwin scoort op de basisschool redelijk voor rekenen, goed voor spelling en goed voor begrijpend lezen. Met afwisselend III, II en enkele I-scores op zijn Cito-toetsen door de jaren heen, geven de leerkrachten hem in januari een tl-advies.

Edwin en Edwins ouders vinden dit aan de lage kant en willen liever een havo-advies. Maar omdat Edwin vooral een III scoort op rekenen, zit dat er volgens de leerkrachten niet in.

Wanneer Edwin op de Eindtoets een hoge score haalt voor rekenen en dus laat zien dat hij het niveau wél aan kan, kunnen de leerkrachten besluiten het advies tl om te zetten naar havo. Edwin, die dan al geplaatst is in een tl-klas, kan worden overgeplaatst naar een havo-klas.

Stel dat Edwin een lage score haalde voor rekenen en dus een lager advies zou moeten krijgen, dan gebeurt er niets. Een advies wordt niet naar beneden toe heroverwogen.

Maar waarom dan die stress?

Juist ómdat het dus wel uitmaakt of de score hoger uit zal vallen. De mogelijkheid om nog iets aan het schooladvies te kunnen doen door hoger en beter te presteren, maakt het dat kinderen stress krijgen. Ze willen hoger scoren, maar hebben lang niet altijd de capaciteiten om dat te doen.

In een gezonde situatie neemt de stress af na de afname van de Cito-toets. Wanneer dat het geval is, kunnen we spreken van “gezonde stress”.

Is een hogere score op de Eindtoets wenselijk?

Het is de vraag of een hogere score op de Eindtoets wenselijk is. In sommige gevallen wel. Dit zijn de gevallen waarin er twijfel bestaat en de leerkrachten voorzichtig zijn, maar de ouders en de leerlingen hoger willen. De Eindtoets kan dan dienen om zich te bewijzen. Daar zal stress bij kunnen komen kijken, maar dat hoeft natuurlijk niet.
Minder wenselijk is een hogere score als deze inderdaad tot een hoger advies leidt. Wanneer een leerling op zijn of haar tandvlees heeft moeten lopen voor deze hoge score, zal dat op het vervolgonderwijs ook moeten gebeuren. Immers, iemand die heel hard moet werken voor een bepaald niveau, zal ook zo hard moeten werken om dat in stand te houden. Dáár kan heel veel stress uit voort komen. Die stress zal dan langer aanhouden dan de tijdelijke stress omtrent de toets. Een kind kan daardoor blijvend beschadigd raken.

Wat zeggen de scholen?

De experts zitten natuurlijk op de scholen zelf. Ook al zijn er veel meningsverschillen met ouders, de leerkrachten zullen altijd in het belang van een leerling kiezen. Een advies is ook geen mening of kwestie van “gunt de leerkracht het hem wel of niet”, maar opgebouwd uit netjes te verantwoorden lagen. De leerkracht van groep 8 stelt een advies nooit alleen op. Er zijn altijd een directeur, intern begeleider en vaak een tweede leerkracht (meestal die van groep 7) bij betrokken. Samen komen zij tot een advies en zullen zij ook aangeven of het wellicht hoger kan.
Stress is in ieder geval niet nodig, stellen de scholen, want een gegeven advies is doorslaggevend. Ook al zou je de Eindtoets volledig verprutsen, dan maakt dat voor het advies dat in januari werd gegeven niets uit.


Hoe krijg ik rust in mezelf?

Ken je dat, dat je altijd aan het nadenken bent, en dat je altijd lijstjes in jezelf aan het maken bent, en dat zelfs net voordat je gaat slapen dat je dan nog bezig bent met de dag te herdenken, over wat je anders had kunnen doen of wat je juist vergeten bent… en huppa, daar is het volgende lijstje weer in je hoofd.

Richt je aandacht op nu

Denk niet teveel na over de toekomst, maar denk over het nu. Maak je niet druk over wat je over twee maanden met doen, maak je alleen zorgen over vandaag. Heb je dan nog veel zorgen? Denk dan niet eens over 4 uur na, maar denk letterlijk alleen aan het nu.

Maak elke dag een relax moment

Elke dag een relaxmomentje voor jezelf is heel belangrijk. Denk dan even na hoe lang je wil relaxen, hoeveel tijd je hebt. Misschien heb je de ene dag een uur tijd voor jezelf, en de andere dag 10 minuten, dat maakt niet uit. Bedenk verschillende dingen van verschillende tijdsduren die jou rust geven. Denk bijvoorbeeld aan: yoga, boek lezen, serie kijken, in bad gaan, wandelen en slapen.

Ben niet te streng voor jezelf

Iedereen wil het beste halen uit zijn leven, maar helaas kan dat nou niet altijd. Stop met zeggen dat je vandaag echt dit rapport af moet hebben,  maar je wil het af hebben. We denken de hele dag door dat we alles moeten, ik moet dit, ik moet dat. Nee je moet niets, het creëert alleen stress. Je moet dingen willen, en als je het niet wil, misschien is het dan verstandig je leven om te gooien en toch voor iets anders kiezen.

Verleden

Denk niet teveel na over het verleden, wat gebeurd is, is gebeurd. Heb niet teveel spijt van dingen die gebeurd zijn. Je kunt er niets aan veranderen, en je moet echt verder met je leven. Laat het los en geef  jezelf een nieuwe kans. Op dat moment heb jij die keuze genomen, en elke keuze neem je voor een reden.

Natuurlijk zijn er nog veel meer dingen die je kunnen helpen, misschien krijg jij rust door te sporten of door afvallen. Heb je nog meer tips nodig? Kijk dan eens op vrouwenstijl.


Dit zijn simpele oefeningen voor Mindfulness

Steeds meer mensen zitten gevangen in de dagelijkse sleur en verplichtingen en vergeten naar hun eigen lichaam te luisteren. Het leven is snel en we willen alles tegelijk. Niet voor niks kampen veel mensen tegenwoordig met een burn-out. Mindfulness trainingen schieten als paddenstoelen uit de grond, maar voor wie geen tijd heeft om een dure cursus te volgen, zijn er gelukkig ook kleine oefeningetjes om je dag toch wat aangenamer en relaxter te maken.

Focus je op de klus

Als je in de rij voor de kassa staat, vindt het brein het een goed moment om gedachten aan je op te dringen. Opeens denk je aan die vervelende opmerking van jouw collega of aan het tandartsbezoek dat morgen op de planning staat. Focus je op hetgeen waar je op dat moment mee bezig bent en zorg ervoor dat de opdringerige gedachten geen kans krijgen. Verlies jezelf niet in negatieve gedachten, maar kijk bijvoorbeeld naar de kleur van de rode paprika op de lopende band terwijl je in de rij voor de kassa staat.

Voel jouw lichaam

Een groot onderdeel van Mindfulness is het voelen. Door bewust te voelen en te luisteren naar jouw lichaam, blijf je in het hier en nu en pik je signalen van je lichaam op, waar je normaal in alle drukte niet bij stilstaat. Loop je naar de voetbalclub om je zoontje op te halen? Denk niet aan de boodschappen die je nog in huis moet halen, maar voel hoe jouw schoenen de grond aanraken. Wees je bewust van jouw armen die langs je lichaam heen en weer bewegen. Voel je rug, buik en benen. En concentreer je op dit gevoel.

Eet met aandacht

Eten moet je toch een paar keer per dag, dus waarom zou je daar niet een ontspanningsmoment van maken? Door met aandacht te eten voorkom je dat je wordt afgeleid door vervelende gedachten en verteer je ook het voedsel nog eens beter; een win-win situatie dus. Eet langzaam en sta stil bij de structuur en de smaken van het eten. Je zult merken dat je hierdoor ook minder eet.


Hartritme Meditatie

Wat is Hartritme meditatie?

Bij hartritme meditatie focus je je op je eigen hartritme, zoals de naam doet verraden. Het is een soort uitbreiding op traditionele meditatie methodes die alleen focussen op de ademhaling. Door deze combinatie heeft het zowel elementen van de traditionele Chinese en Japanse meditatie methodes als van de moderne invloeden van het Westen. Volgens sommigen kan je met hartritme meditatie nog dieper in jezelf kijken en nog beter jezelf ontdekken. Niet alleen kan hartritme meditatie je rustiger krijgen, ook helpt het bij verschillende klachten zoals stress, maar ook bij fysieke klachten zoals lichaamspijnen.

Hoe werkt hartritme meditatie?

Hartritme meditatie is de een voortborduursel op het traditionele mindfulness en lijkt daarom erg op de Zazen. Om te beginnen met hartritme meditatie moet je eerst mindfulness beheersen. Zodra je dit onder de knie hebt ga je je focussen op de hartslag van je lichaam. Zodra je deze hartslag waar kan nemen samen met je ademhaling kan je beginnen om invloed uit te oefenen op deze hartslag. Je kan de spieren van hart als het ware trainen. Hierdoor worden ze sterker, waardoor je minder snel hartklachten krijgt.

Door een getraind hart kan je lichaam beter zijn bloed ontvangen. Een sterk hart kan namelijk veel meer bloedlichamen door je aderen pompen. Hierdoor zullen andere lichamelijke klachten ook afnemen, immers krijgen je spieren en andere lichaamspelen beter bloed toegediend.

Is hartritme meditatie de beste meditatievorm?

Alhoewel iedereen natuurlijk zijn eigen mening heeft, staat hartritme meditatie niet bekend als de beste vorm van meditatie. Niet alleen is het zeer moeilijk om controle over je hartritme te krijgen, lang niet iedereen kan deze controle krijgen. Sterker nog, slechts een klein deel van de mensheid is in staat om dit te doen.

Hartritme meditatie is echter een goede toevoeging aan je huidige meditatie vanwege de manier waarop het je tot rust brengt. Vooral voor mensen die last hebben om te mediteren met alleen hun ademhaling. Deze mensen kunnen de hartslag gebruiken als extra hulp om rust te bereiken.

Welke vormen van meditatie sluiten hierbij aan?

Dit ligt er heel erg aan hoe geoefend je bent, en binnen welke stroming je valt. Mensen die de traditionele vorm van meditatie beoefenen zullen vinden dat hartritme meditatie goed aansluit bij de Zazen en Qi meditaties. Mensen die het liever wat simpeler houden kunnen hartritme meditatie perfect toepassen bij guided visualization meditatie.


Hartritme Meditatie

Wat is Trance-gerichte meditatie?

Trance-gerichte meditatie is eigenlijk een grote afwijking in traditionele meditatie. Het gaat in tegen alle principes van de oude leer, en eigenlijk tegen alles waar meditatie voor staat. Zoals de naam doet vermoeden is Trance-gerichte meditatie erop uit om jezelf in een trance te krijgen. Dit houdt in dat je een verminderde bewustwording hebt, je hebt dus niet meer door wat er om je heen gebeurd. Dit gaat in tegen de normale praktijken van meditatie omdat die er juist op zijn gericht om jezelf bewust te worden van je omgeving en van je innerlijke zelf.

Mensen die in een trance staat verkeren, ervaren dit als zeer spiritueel. Het is alsof je geest zich buiten het lichaam begeeft en je bewustzijn verdraaid wordt. Dit heftige effect kan op verschillende manieren bereikt worden velen hiervan worden niet aangeraden.

Trance-gerichte meditatie met drugs

De snelste en simpelste weg om trance-gerichte meditatie uit te voeren en een trance te bereiken is met behulp van drugs. Onder invloed van een verscheidenheid aan verdovende middelen is het mogelijk om in een trance te raken. Het is uitermate gevaarlijk om verschillende drugs door elkaar te gebruiken, en wordt zodoende ook sterk afgeraden. Een trance bereiken via drugs mag dan wel aanvoelen als een spirituele ervaring, in feite heeft het hier niks mee te maken. Mocht je geïnteresseerd zijn in het bereiken van een trance, dan is het sterk aan te raden om een andere techniek te gebruiken. Alhoewel het effect van de volgende methode voor sommigen nog heftiger kan zijn dan dat via drugs, is het nog steeds de beste manier.

Trance-gerichte meditatie door snelle ademhaling

Een staat van trance bereiken kan ook via een aanpassing van de ademhaling. Dit effect is tamelijk heftig dat het aan te raden is om eerst een andere vorm van meditatie te beoefenen voordat je hieraan begint. Je begint door een rustige plek te vinden waar weinig tot geen geluid is. Vervolgens neem je een ontspannen positie aan en sluit je je ogen. Je maakt je hoofd leeg en begint te letten op je ademhaling. Vervolgens versnel je je ademhaling constant een beetje meer. Dit blijf je doen tot je ademhaling zo snel wordt dat je in een trance schiet. Deze vorm van meditatie vergt veel van je lichaam en kan potentieel schadelijk zijn, beoefen deze vorm daarom alleen in het bijzijn van iemand anders die kan ingrijpen mocht het fout gaan.


Hartritme Meditatie

Wat is Guided Visualization meditatie?

Guided visualization meditatie richt zich op op een specifiek beeld. Hierin verschilt deze vorm van meditatie dus heel erg met andere vormen. Bij andere traditionele vormen van meditatie richt men zich juist op het leegmaken van de gedachten en het concentreren op het niets. Guided visualization meditatie is erg geschikt voor mensen die last hebben om mindfulness te bereiken en kan zowel als opstap richting mindfulness worden gebruikt en als vervanging voor traditionele meditatie vormen.

Hoe werkt guided visualization meditatie?

Guided visualization meditatie is verrassend makkelijk toe te passen. Letterlijk iedereen kan via deze manier tot rust komen tijdens het mediteren. Het gaat er bij guided visualization meditatie dus om dat je een beeld voor je neemt. Dit beeld kan van alles zijn, zolang het jou maar tot rust brengt. Sommige mensen denken bijvoorbeeld aan een kalme zee waar af en toe een meeuw boven vliegt. Anderen prefereren juist een zonnig weiland. Zolang het jou tot rust brengt kan het zelfs een drukke weg zijn. Ieder persoon is anders, daarom is het belangrijk dat je experimenteert met verschillende beelden.

Door je te concentreren op een beeld tijdens je meditatie kan je je hoofd afleiden. Door je hoofd af te leiden kan deze niet gevuld worden met andere gedachten. Je blijft dus constant kalm en ontspannen omdat je je constant in een ontspannen omgeving begeeft.

Is guided visualization de beste meditatievorm voor mij?

Dat kan, dit hangt echter wel van een aantal zaken af. Guided visualization wordt vaak gebruikt als eerste stap in de meditatie, dit komt omdat het relatief makkelijk uit te voeren is. Je hoeft namelijk niet op je ademhaling te letten, nog moet je je hoofd leeg te halen. Toch betekent dit niet dat guided visualization alleen voor beginners is. Veel experts op het gebied van guided visualisation meditatie zien het nog steeds als de beste vorm van meditatie. Dit komt omdat het vrijwel op elke plek beoefend kan worden, en simpel te beginnen is. Zo hoef je geen speciale houding aan te nemen, nog hoef je diepe kennis te hebben van het onderbewuste. Guided visualization is uitermate geschikt voor iemand die simpelweg rustiger wil worden en zijn gedachten op een rijtje wil zetten. Deze vorm van meditatie wordt daarom ook vaak aangeboden tijdens groepslessen en is te beoefenen door heel Nederland.


Hartritme Meditatie

Wat is Qi meditatie?

Bij Qi meditatie concentreert men zich op de ki-energie die door het lichaam circuleert. Ieder persoon heeft deze circulatie van energie en iedereen kan dit beïnvloeden door middel van Qi meditatie. Door Qi meditatie goed toe te passen op een reguliere basis kan je niet alleen meer ontspannen worden, ook krijg je meer controle over je lichaam. Je voelt je meer verbonden met het de interne werking van je lichaam en je kan zelfs invloed hebben op autonome lichaamssystemen. Met veel training is het bijvoorbeeld mogelijk om kou uit je lichaam te weren waardoor je in extreme kou kan overleven. Ook is het mogelijk om fysieke klachten te overkomen, denk bijvoorbeeld aan aanhoudende klachten aan je rug of benen. Dit zijn plekken waar ki punten samen komen.

Hoe werkt Qi meditatie?

Qi meditatie werkt door uit te gaan van de beginprincipes van ki-energie. De energie die door je lichaam stroomt en samenkomt op bepaalde punten in je lichaam. Deze verzamelpunten zijn heel belangrijk omdat hier veel energie doorheen moet om naar alle plekken van je lichaam te komen. Als deze punten dicht slippen, of erger verstopt raken, raakt je lichaam uit balans. Hierdoor kunnen er zowel lichamelijke als geestelijke klachten ontstaan.

Bij Qi meditatie concentreer je je op de stroming van deze circulerende energie. Zowel door de knooppunten als door de rest van je lichaam.
Door correcte ademhaling kan je kan je tijdens de meditatie bewust worden van de stroom van deze energie. Naar veel oefening kan je niet alleen de knooppunten voelen, ook kan je ze beïnvloeden. Iemand die getraind is in Qi meditatie kan zelfs verstopte ki punten open krijgen. Hierdoor zullen je klachten afnemen.

Wat is de correcte houding voor Qi meditatie?

Voordat je begint aan Qi meditatie is het belangrijk dat je eerst een rustige plek op zoekt. Op deze plek moet je niet alleen tot rust kunnen komen, ook moet je tijdens het mediteren niet lastig gevallen worden door mensen of andere bronnen om je heen. Ga vervolgens op een deken, mat of kussen zitten in een lotus of kleermakers houding. Plaats je handen in een mediteer houding, dit kan zowel uit elkaar als in elkaar zijn. Vervolgens breng je jezelf tot rust en leg je je aandacht op je ademhaling. Vanuit je ademhaling voel je de energie door je lichaam lopen en kan je de knooppunten beïnvloeden.


Hartritme Meditatie

Wat is Kundalini meditatie?

Kundalini is de term die wordt gebruikt voor onze levensenergie. Deze energie loopt door elk levend mens in een opwaartse stroom. Afhankelijk van de staat waarin een mens verkeert kan de kundalini sterk of zwak zijn. Met een fit en gezond lichaam is je kundalini op zijn sterkst, zodra je fysiek of mentaal onstabiel bent zal je kundalini ook lager zijn. Kundalini meditatie richt zich op de bewustwording van hiervan, en het veranderen van de kracht van deze energie.

In eerste opzicht lijkt het dat hoe meer kundalini je door je lichaam laat gaan, hoe beter het is. Echter is dit niet het geval. Om het beste beeld te krijgen van je lichaam en kundalini, moet je je lichaam voorstellen als een gloeilamp. De kundalini die door je lichaam stroomt is de elektriciteit die een lamp doet branden. Met te weinig stroom zal de lamp niet goed genoeg licht geven en niet optimaal presteren, teveel is echter ook niet goed. Als er teveel energie door een lamp heen gaat dan raakt deze uitgebrand en gaat hij stuk. Dit geldt ook voor je lichaam en kundalini. Zodra er teveel kundalini door je lichaam stroomt zal je lichaam hier onder leiden, dit kan op fysiek of mentaal vlak gebeuren. Dit wordt ook wel het Kundalini Syndroom genoemd.

Bij kundalini meditatie neem je een ontspannen zithouding aan en richt je je op de energie die van beneden naar boven loopt in je lichaam, vervolgens probeer je deze energie te vergroten of verkleinen door middel van correcte ademhaling.

Wat zijn de symptomen van Kundalini Syndroom?

Door de ophoping van kundalini in je lichaam kan je lichaam overwerkt raken. Zodra dit gebeurd spreken we van het Kundalini Syndroom. Symptomen hiervan zijn persoons afhankelijk maar uiten zich vaak in milde vormen als:

 • Vaak gestrest zijn of snel geïrriteerd raken.
 • Weinig aandacht of concentratie hebben.
 • Af en toe fysieke pijn ondervinden op plekken die niet normaal zijn.
 • Veel negatieve gedachten hebben.

Als dit niet vroegtijdig wordt behandeld dan kan de kundalini overlopen en er voor zorgen dat je zwaardere klachten krijgt:

 • Spontane woedeaanvallen krijgen.
 • Intense emoties ervaren zonder adequate aanleiding.
 • Constante pijn ervaren zonder duidelijke blessures.

Mocht je last hebben van één of meerdere van deze symptomen dan is het aan te raden om eerst een dokter op te zoeken. Het kan zijn dat de reden van deze klachten fysiek is en moet zodanig eerst op die manier worden opgelost. Als er echter geen concrete reden wordt aangetroffen voor je klachten, dan is het aan te raden om kundalini meditatie toe te passen.


Related Posts